ONTVOERD
DOOR
JOHN VAN DEN HEUVEL
Mijn strijd met de gevestigde orde
opgepakt in het TV-programma “Op de vlucht“
Robert van de Rhee
Gezien op
TV !
Op 7 mei 2014 loopt de 63 jarige Nederlander Robert van de Rhee niets
vermoedend een supermarkt in Marbella uit als hij wordt besprongen
door een ploeg van vijf zich als politie legitimerende mannen en een
vrouw. De vrouw blijkt de Ofcier van Justitie.
Wanneer de van tv en krant bekende “crimeghter” John van den
Heuvel tevoorschijn komt beseft Van de Rhee dat hij tot hoofdpersoon
in een aevering van diens nieuwe televisieserie Op de vlucht is
verkozen. Maar wat kan de aanleiding zijn? Aanvankelijk is dat een
volslagen raadsel voor Van de Rhee. Al gauw blijkt het erop neer te
komen dat de Hollander verdacht wordt van het opnemen van ruim
2.5 miloen euro uit zijn bedrijf. Het wordt als fraude gezien.
Het onderzoek werpt interessante vraagstukken op betreffende
onze rechtstaat en het functioneren daarvan wanneer blijkt dat
een oud politicus kans heeft gezien het machtsapparaat van het
Openbaar Ministerie in beweging te zetten teneinde een prive
geschil te beslechten. Van de Rhee laat in dit boek zien wat er gebeurt
wanneer het OM belast wordt met een opdracht vanuit de politiek
en hoe de rechterlijke macht daardoor beinvloed wordt. De doorsnee
Nederlander heeft er geen enkele notie van hoe de rechtstaat geweld
wordt aangedaan. Ook wordt de kwalijke rol van de Vrijmetselarij
belicht, en verslaat hij geruchten die hij in detentie opving over de rol
van Tarik Z bij de verslaggeving rond de MH 17 die daar een geheel
ander licht op kunnen werpen.
In dit boek vertelt van de Rhee over zijn arrestatie, de overlevering vanuit
Spanje, het verblijven in Spaanse en Nederlandse gevangenissen en
laat u kennismaken met een wereld vol cellencomplexen met gillende
mensen, uitwerpselen in de douches, schreeuwende bewaarders en
intimiderende verhoren. Hij doet dat in zijn eigen woorden recht uit
zijn hart hoe hij dit ervaren heeft. Verwacht u dus geen hoog literair
politiek correct verslag.
Ook geeft Van de Rhee een blik in het gevangeniswezen waardoor hij
een overtuigd abolitionist is geworden. Met nadruk wordt gewezen op
het maatschappelijk onrecht dat ontstaat doordat criminelen in de
watten worden gelegd. Als we het gevangeniswezen in de huidige vorm
zouden afschaffen dan is er genoeg geld en personeel beschikbaar om
de wantoestanden in de zorg direct op te lossen.
ISBN 978-94-6345-197-0
9 789463 451970
ONTVOERD DOOR
JOHN VAN DEN HEUVEL
Robert van de Rhee